Nasz region zasługuje na więcej!

Poznajmy się bliżej!


Płock to moje rodzinne miasto. Tu się urodziłem i wychowałem – na os. Imielnica, tu uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz płockiej Małachowianki – w tym roku minęło 25 lat od matury. W Płocku mieszkam ze swoją rodziną – żoną Dorotą oraz dwoma synami: Krzysztofem i Darkiem, a także rodzinnym pupilem – psem Tofikiem.

Z wykształcenia jestem prawnikiem – absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swą wiedzę rozwijałem w ramach aplikacji sądowej zakończonej zdanym egzaminem sędziowskim oraz Zaocznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2006 roku uzyskałem uprawnienia zawodowe radcy prawnego – przez 10 lat prowadziłem w Płocku własną kancelarię prawną, wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców pod względem korporacyjnym i procesowym. Byłem kilkukrotnie powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na Członka Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów radcowskich w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. W roku 2008 roku zostałem laureatem pierwszej edycji nagrody „Kryształowego Serca” przyznawanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Przez wiele lat związany byłem z płockimi uczelniami wyższymi, jako asystent na Wydziale Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, a także nauczyciel akademicki w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Z płockimi uczelniami wyższymi nadal jestem związany jako członek ich organów statutowych. W latach 2016-2018 pełniłem funkcję Sekretarza Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zaś od 2019 roku jestem Członkiem Rady Uczelni przy Akademii Mazowieckiej w Płocku. Wspieram władze Uczelni w dynamicznym rozwoju tej placówki, który jest jednym z największych sukcesów nie tylko Płocka, ale i całego regionu.

W czerwcu 2023 roku zostałem powołany na członka Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo – Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Do zaangażowania się w działalność publiczną zachęcił mnie mój śp. Tata – Tomasz Kolczyński, który nadal pozostaje dla mnie wzorem uczciwości, rzetelności i sumienności. Dwukrotnie byłem wybierany do Rady Miasta Płocka. Tę zaszczytną funkcję pełniłem w kadencji 2006-2010 oraz w kadencji 2010-2014. Z kolei w listopadzie 2015 roku objąłem mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w kadencji 2014-2018.

W latach 2016-2018 jako menadżer uczestniczyłem w zarządzaniu spółkami, wymagającymi restrukturyzacji oraz konsolidacji. Z powodzeniem przygotowałem i przeprowadziłem proces połączenia kilkunastu spółek, na bazie których powstał Fundusz Rozwoju Spółek S.A., który następnie wykorzystano jak wehikuł inwestycyjny do restrukturyzacji polskiego przemysłu stoczniowego.
Z kolei, w latach 2018-2022, jako wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowałem i wdrożyłem szereg projektów oraz programów rozwijających działalność spółki, jako ważnej instytucji finansowej, podmiotu zarządzającego specjalnymi strefami ekonomicznymi, a także aktywnie wspierającego obszar innowacji i nowoczesnych branż przemysłowych. W tym czasie wdrożyłem w spółce wiele ważnych programów, w tym m.in. Program Optymalizacja+, Programu Efektywność+ i nowego modelu zarządzania oraz porządkowania aktywów Skarbu Państwa czy programu pomocy publicznej Polityka Nowej Szansy.

Ważnym dla mnie działaniem było wsparcie dla procesu tworzenia ekosystemu dolin wodorowych w Polsce, w tym Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej oraz Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, a także uruchomienie portalu H2Poland.eu.

Od grudnia 2022 roku pełnię funkcję Wiceprezesa PERN S.A. Był to dla mnie powrót do branży logistyki paliwowej, z którą jako radca prawny związany byłem przez prawie 10 lat. Sytuacja geopolityczna i wynikające z tego uwarunkowania gospodarcze powodują, iż przed spółką stoi wiele wyzwań.

– Założycielem stowarzyszeń́: Podkarpacka Dolina Wodorowa, Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, Dolnośląska Dolina Wodorowa.
– Do kwietnia 2022 roku Członek Rady Programowej UN Global Compact Network Poland oraz Przewodniczącym Zespołu Doradczego Business & Science Poland.
– Przewodniczący Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.
– Współorganizator stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej” w Płocku oraz w latach 1997–1998 jego pierwszy Prezes.
– Członek honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
– Przez dwie kadencje Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
– Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Płocku.

Moje osiągnięcia na zdjęciach


Bądźmy w kontakcie!


  • napisz do mnie: kontakt@pawelkolczynski.pl